Hyppää sisältöön

Palvelumme

Terapiakeskus Otavala Oy on Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueella puhe- ja toimintaterapiapalveluja tarjoava yritys. Otavalalla on toimipisteet sekä Tampereella että Turussa, Kanta-Hämeessä toteutamme palveluita asiakkaiden arkiympäristöissä. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä toteutamme palveluita suomen kielellä, Varsinais-Suomessa toteutamme kuntoutusta sekä suomen että ruotsin kielellä

Otavalassa on tärkeää, että terapeutit saavat tehdä laadukasta työtä asiakkaan parhaaksi, yhteistyössä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa.

Kuva terapiasta

Kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja lisätä hänen mahdollisuuksiaan osallistua ja vaikuttaa oman elämänsä tapahtumiin. Kuntoutuksessa opitaan uusia taitoja, ylläpidetään jo opittua tai opitaan uudelleen menetettyjä taitoja.

Puheterapiassa harjoitellaan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, kielellisiä taitoja, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, äänen tuottoa, syömisen ja nielemisen taitoja sekä näiden taitojen edellytyksiä ja yleistämistä arkeen. Puheterapiassa voidaan myös harjoitella vaihtoehtoisia keinoja arjessa toimimiseen.

Toimintaterapiassa harjoitellaan arjen taitoja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Lasten toimintaterapiassa vahvistetaan lapsen valmiuksia ja taitoja (hieno-, karkea- ja visuo)motoriikassa, oman toiminnan ohjauksessa, hahmottamisessa, tarkkaavaisuudessa ja itsesäätelyssä sekä aistisäätelyssä. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella myös tunnetaitoja, vuorovaikutus- ja leikkitaitoja.  

Kuntoutuksen toteuttaminen

Kuntoutuksen toteutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kuntoutussuunnitelman ja arjen tarpeiden pohjalta. Terapiakeskuksen terapeutit toimivat sekä vastaanotolla että asiakkaan arjen kannalta tärkeissä ympäristöissä – kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa. Kuntoutukseen liittyviä harjoituksia voidaan toteuttaa myös muissa asiakkaan oman elämän kannalta tärkeissä paikoissa ja asiointitilanteissa, kuten kaupoissa, puistoissa, harrastuksissa tai vaikkapa ravintoloissa. Lähiympäristön ohjaus on usein tärkeä osa kuntoutusta, joskus myös ensisijainen terapiamuoto.

Kuva keskustelusta
Keskustelua kuvassa

Arviointi

Puheterapeuttinen arviointi suunnitellaan aina asiakkaan ja hänen lähipiirinsä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Arviointi voi kohdentua joko kaikille puheterapian osa-alueille tai johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Puheterapia-arvioissa tutkitaan yksilön syömisen, nielemisen, äänen, puheen, kielen ja vuorovaikutuksen edellytyksiä, taitotasoa ja näiden toimintojen vaikutusta arjen toimintakykyyn. Lisäksi pyritään kartoittamaan niitä ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan toimintakykyyn ja osallistumiseen hänen omassa arjessaan.